Laseroterapia energii dużych i małych


Stosowanie lasera w medycynie ma już długą tradycję i jest powszechnie znane. Obecnie wykorzystuje się jego dwa typy i ogromną ilość podtypów każdego z nich. Pierwszy typ to lasery wysokoenergetyczne.

Laseroterapia energii dużych i małych

Stosowanie lasera w medycynie ma już długą tradycję i jest powszechnie znane. Obecnie wykorzystuje się jego dwa typy i ogromną ilość podtypów każdego z nich. Pierwszy typ to lasery wysokoenergetyczne.

Światło przez nie emitowane służy do precyzyjnego niszczenia niepożądanych tkanek, do ciecia lub do koagulacji. Stosowanie takiego lasera pozwala na bardzo wysoką precyzję działania oraz na minimalizację powikłań związanych z podejściem klasycznym, czyli z wykonywaniem cięć.

Lasery niskoenergetyczne, drugi typ urządzeń, to tak zwane lasery biostymulacyjne, ponieważ ich działanie polega na dostarczaniu energii w postaci fotonów do wybranych partii ciała.

Efekty ich zastosowania są dwojakie – pierwotne i wtórne. Efekty pierwotne występują zaraz po naświetlaniu i obejmują głównie normalizację procesów na poziomie komórkowym.

Efekty wtórne, bezpośrednia konsekwencja efektów pierwotnych ,to zwłaszcza zmniejszenie stanów zapalnych, przyspieszenie regeneracji uszkodzonych tkanek oraz zmniejszenie odczuwania bólu.