Rehabilitacja po zawale


Zawał mięśnia sercowego jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w naszym kraju i w całej kulturze Zachodu. Jego powszechność doprowadziła do rozwinięcia się ogromnego przemysłu medycznego nastawionego na ratowanie chorych i umożliwianie im powrotu do zdrowia, właśnie poprzez rehabilitacje.

Rehabilitacja po zawale

Zawał mięśnia sercowego jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w naszym kraju i w całej kulturze Zachodu. Jego powszechność doprowadziła do rozwinięcia się ogromnego przemysłu medycznego nastawionego na ratowanie chorych i umożliwianie im powrotu do zdrowia, właśnie poprzez rehabilitacje.

Rehabilitacja pozawałowa jest zestawem działań mającym na celu ochronę pacjenta przed skutkami długotrwałego unieruchomienia, co często pojawia się w przypadku zawałów, jak również stawia sobie za zadanie eliminowanie potencjalnych powikłań. Najogólniej rzecz biorąc, chodzi o utrzymanie pacjenta w możliwie dobrej formie.

Rehabilitacja pozawałowa to ćwiczenia fizyczne i pomoc psychologiczna. Aktywność fizyczna powinna być rozpoczynana bardzo powoli i ostrożnie, pod dokładnym nadzorem lekarza i odpowiedniego personelu medycznego, ale powinno to nastąpić jak najszybciej. Mówimy tutaj o aktywności ogólno ruchowej, której celem jest utrzymanie pacjenta w jak najlepszym stanie i ułatwienie mu powrotu do normalnego życia.